O projekcie


Projekt „Sieciowanie działań organizacji senioralnych w subregionie wałbrzyskim” polegać będzie na przygotowaniu portalu internetowego, na którym będą zamieszczane informacje o działaniach dla seniorów w subregionie wałbrzyskim.

Pomysł takiego miejsca, gdzie będą zamieszczane informacje o działaniach organizacji senioralnych dla siebie oraz działań instytucji kulturalnych skierowanych dla seniorów zrodził się podczas spotkania Wałbrzyskiej Rady Seniorów z zarządem Fundacji Sudecki UTW w maju bieżącego roku w siedzibie Fundacji w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 22. Członkowie rady seniorów zwrócili uwagę, że nie wiedzieli o wielu działaniach Sudeckiego UTW dla seniorów w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Kolejnym problemem, który się pojawił na tym spotkaniu był brak informacji o działaniach uniwersytetów trzeciego wieku w subregionie oraz o działaniach rad seniorów i innych organizacji senioralnych i, co za tym idzie, brak koordynacji w terminach ofert skierowanych do seniorów.

Dlatego też Federacja UTW wraz z Sudeckim UTW oraz Wałbrzyskim UTW, przy wsparciu Akademii Nauk Stosowanych  Angelusa Silesiusa i Wałbrzyskiej Rady Seniorów postanowiła podjąć działania, które pozwolą poprawić sytuację z dotarciem informacji do zainteresowanych seniorów. W projekcie skorzystamy z fachowców – pracowników uczelni Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli  uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawicieli rad seniorów z subregionu wałbrzyskiego.
Zaletą projektu jest tworzenie informacji na stronę przez seniorów, będą oni decydować, co jest interesujące i warte przeczytania, co chcieliby zamieszczać na blogu, jakie zdjęcia chcieliby umieszczać na swojej stronie.

W projekcie uczestniczą:

  • Świdnicki UTW
  • Miejska Rada Seniorów w Świdnicy
  • Dzierżoniowski UTW
  • UTW w Kłodzku
  • Noworudzki UTW
  • Głuszycki UTW
  • UTW w Czarnym Borze
  • UTW w Mieroszowie
  • Fundacja Sudecki UTW
  • Wałbrzyska Rada Seniorów