O Federacji UTW


Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu powstała w 2014 roku z inicjatywy kilku dolnośląskich uniwersytetów trzeciego wieku. Obecnie skupia tych uniwersytetów 27 co jest ponad połową wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku na Dolnym Śląsku a członkowie tych uniwersytetów stanowią około 60% wszystkich słuchaczy utw na Dolnym Śląsku.

Federacja UTW podczas swojej działalności była organizatorem wielu imprez dla seniorów z Dolnego Śląska i zrealizowała dla nich wiele projektów.

Jest organizatorem Dolnośląskich Forów UTW – ostatnie, XVI Forum pod hasłem „Carpe diem” odbyło się we wrześniu w Trzebnicy i było połączone z jubileuszem 15-lecia UTW „TĘCZA” w Trzebnicy.


Projekty realizowane przez Federację skupiają się na wsparciu psychologicznym i merytorycznym i liderów uniwersytetów trzeciego wieku, integrując i sieciując ich działania na Dolnym Śląsku


Federacja UTW poprzez uczestnictwo swoich liderów w Radzie Seniorów Województwa Dolnośląskiego oraz w Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego ma wpływ na politykę senioralną województwa dolnośląskiego.