Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

ul. Dawida 1/3, 50-527, Wrocław
e-mail: federacjautw@gmail.com
KRS 0000531988, REGON 360297700
NIP 8992759978

Konto bankowe

Bank BPS S.A.
Oddział we Wrocławiu
Rynek 34, 50-102, Wrocław
Nr 95 1930 1190 2220 0267 3004 0001